Program

„Rany pamięci. Ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta”
II WARSZAWSKA KONFERENCJA KONSERWATORSKA


26-27 września 2019 r.,
Dom Artysty Plastyka, ul. Mazowiecka 11A

Organizator:

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy

Parter wydarzenia:

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków

Dzień 1, 26.0.9.2019 r.

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji


9.15-9.45

1. Paulina Świątek, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Materialne ślady pamięci o zniszczeniach II wojny światowej w topografii Warszawy – rozpoznanie, potrzeba zachowania i sposoby eksponowania w przestrzeni miejskiej


9.45-10.15

2. Michał Mackiewicz, Muzeum Wojska Polskiego
Ślady zniszczeń z czasów ostatniej wojny w architekturze Warszawy. Przyczynek do dziejów miasta i historii militarnej.


10.15-10.45

3. Maciej Czyński
Mur arkadowy przed Domem Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie


10.45-11.15

Przerwa kawowa


11.15-11.45

4. Piotr Kordek
Konserwacja elewacji budynku szkoły przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie


11.45-12.15

5. Anna Jagiellak, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Rany pamięci w przestrzeni Starego Miasta w Warszawie


12.15-12.45

6. Antoni Oleksicki, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Napisy na murach z czasów II wojny światowej we współczesnej przestrzeni publicznej Warszawy


12.45-13.15

7. Konrad Grabowski
„Rany pamięci” jako zadanie konserwatorskie


13.15-14.15

Przerwa lunchowa


14.30 – 16.30

Objazd studyjny po Warszawie – przykłady „ran pamięci” w terenie

Dzień 2, 27.09.2019 r.

10.00-10.30

1. Dr Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
Rana w krajobrazie miasta. Przypadek lubelskiego Podzamcza


10.30-11.00

2. Klaudiusz Grabowski, Muzeum Gdańska
Problemy z zagospodarowaniem gdańskiej Wyspy Spichrzów w latach 1945-89 – niezrealizowane plany i zbudowane obiekty


11.00-11.30

Przerwa kawowa


11.30-12.00

3. Rafał Nadolny
Czy w Poznaniu rok 1945 jest raną w pamięci mieszkańców? Rzecz o zachowanych śladach walk o Festung Posen


12.00-12.30

4. Dr Janusz Marszalec, Muzeum Gdańska
Pole Bitwy Westerplatte – ślady wojny i ich współczesne „życie”


12.30-13.00

5. Dr inż. arch. Marek Barański, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Zraniony dom, przy zranionej ulicy, w zranionym mieście


13.00-13.40

Podsumowanie konferencji, dyskusja


13.40-14.40

Przerwa lunchowa